Ηγέτης στην απομακρυσμένη διαχείριση των ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας.

Η PACOM είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης των ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας, στον τομέα των λύσεων με πολλαπλές τοποθεσίες και περιβάλλοντα κτίρια . Η PACOM έχει πρωτοστατήσει στις λύσεις ασφάλειας μέσω δικτύων IP, για περισσότερα από 30 χρόνια και θεωρείται η πλέον αξιόπιστη λύση από τους πιο έγκυρους οργανισμούς του κόσμου, σε αγορές όπως η υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, λιανικό εμπόριο,  μεταφορές, τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Τηλεπικοινωνιών

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι πάροχοι  τηλεπικοινωνιών, αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενες φυσικές απειλές για την ασφάλεια. Σε κρίσιμα περιβάλλοντα  όπως πετρελαϊκές και φυσικού αερίου εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού και οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, μια διαταραχή στην υπηρεσία μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις. Οι απειλές κατά της ασφάλειας που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί καλύπτουν όχι μόνο την τρομοκρατία, αλλά και βανδαλισμούς, κλοπές και φυσικά γενικές ανησυχίες για την ασφάλεια του κοινού.

Η PACOM προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, που προστατεύουν κάθε κρίσιμη υποδομή από απειλές για την ασφάλεια ,σηματοδοτούν την έγκαιρη ανίχνευση και ειδοποίηση για πιθανή παραβίαση ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ειδικότερα, η PACOM παρέχει τεχνογνωσία στη διαχείριση της ασφάλειας πολλαπλών χώρων, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των παρόχων ενέργειας και των επικοινωνιών.

Μια λύση PACOM μπορεί να σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας που περιλαμβάνει σωστή λειτουργία  με τα ακόλουθα στοιχεία ασφαλείας:

  • Περιμετρικός συναγερμός
  • Ανίχνευση εισβολών
  • Τηλεπίβλεψη
  • Έλεγχος πρόσβασης
  • Ενδοεπικοινωνία
  • Διασυνδέσεις με αυτές τις υπηρεσίες (π.χ. φωτισμός, κλιματισμός κ.α.)

Σε συνδυασμό με το έξυπνο λογισμικό διαχείρισης της ασφάλειας PACOM και την ικανότητα να αποστείλει ειδοποιήσεις απρόσκοπτα σε κέντρα παρακολούθησης, όλες οι ανάγκες ασφάλειας ενός οργανισμού κοινής ωφελείας, πλέον καλύπτονται.

Λύσεις Λιανικού Εμπορίου

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας PACOM κάνει την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο ομαλά, να είναι πιο αποδοτική και πιο ασφαλής .Ένα σύστημα που έχει υιοθετηθεί από τους λιανοπωλητές - μικρούς και μεγάλους - σε όλο τον κόσμο. Η λύση PACOM σας επιτρέπει να εντοπίσετε αποτελεσματικά τους κινδύνους, όπως η συρρίκνωση του εμπορεύματος, ο κύκλος εργασιών του προσωπικού, ψευδείς συναγερμούς, περιβαλλοντικές ζημίες, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του προσωπικού και την ασφάλεια των πελατών.

Σε αντίθεση με τους συμβατικούς πίνακες συναγερμού που στέλνουν μόνο τις πληροφορίες ειδοποίησης, η λύση PACOM είναι μια ισχυρή πλατφόρμα επικοινωνίας που ενσωματώνει σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές, παλαιά προϊόντα ασφάλειας (όπως παλιούς πίνακες συναγερμού, αναλογικού και ψηφιακού βίντεο), ασύρματες συσκευές ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης. Το σύστημά μας επιτρέπει στους λιανοπωλητές σε πραγματικό χρόνο, τον έλεγχο επί των δραστηριοτήτων τους μέσω του PACOM GMS (Γραφικό Σύστημα Διαχείρισης). Η τεχνολογία επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως την ασφάλεια και διοικητικά καθήκοντα, σε όλες τις τοποθεσίες λιανικής πώλησης, εταιρικά γραφεία, κέντρα διανομής και κρίσιμες εγκαταστάσεις από οπουδήποτε στο δίκτυο τους. Το σύστημα παρακολούθησης συναγερμού μπορεί να είναι εσωτερικό ή να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η τεχνολογία PACOM προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση και μπορεί ακόμη και να μοιράζεται σε πολλούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η λύση PACOM χρησιμοποιεί επικοινωνία IP, εξαλείφοντας την ανάγκη για ειδικές τηλεφωνικές γραμμές, το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Πολλοί από τους πελάτες μας πετυχαίνουν απόδοση της επένδυσης (ROI) εντός 24 μηνών.

Η PACOM παρέχει ένα σύστημα, που μπορεί και αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις λιανικής πώλησης του σήμερα, αλλά είναι εύκολα προσαρμόσιμο στις διευρυνόμενες ανάγκες πρόληψης της απώλειας και της ασφάλειας των αναγκών του αύριο. Με διασυνδέσεις στις κορυφαίες μάρκες του ψηφιακού βίντεο,  πίνακες συναγερμού και ασύρματες συσκευές, το σύστημα PACOM είναι το μόνο ανοικτό σύστημα που μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε επίπεδο, προσαρμόζοντας τη λύση στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη λιανικής πώλησης. Οι λύσεις PACOM παρέχουν απαράμιλλη αξιοπιστία, ενώ προσθέτουν αξία με ενσωμάτωση των επιχειρησιακών και διοικητικών καθηκόντων σε ένα κεντρικό σύστημα.

Συστήματα Ασφαλείας Χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας

Τα συστήματα ασφαλείας PACOM έχουν αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας, σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας, στους οποίους περιλαμβάνονται μεγάλοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την ασφάλειά τους.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της λύσης PACOM είναι η αξιοπιστία. Διασφαλίζει ότι το σύστημα σας θα συνεχίσει να λειτουργεί με κρίσιμα γεγονότα, παρέχοντας απεριόριστη αξιοπιστία και αναμφισβήτητη απόδοση. Η αξιοπιστία και η συνέπεια αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογίας PACOM, με αποκορύφωμα μια λύση που τα συστήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν, ανεξάρτητα από το περιβάλλον.

  • PACOM  ΑΤΜ

 Το ισχυρό GMS (Γραφικό Σύστημα Διαχείρισης), επιτρέπει στους απομακρυσμένους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς πελάτες, σε πραγματικό χρόνο, να έχουν τον έλεγχο όλων των κλάδων, ΑΤΜ και των γραφείων, με μια ματιά. Αλλάξτε τους κωδικούς PIN και τους χρήστες, εκτυπώσετε τις κάρτες πρόσβασης, ρυθμίστε κεντρικά επιμέρους πίνακες συναγερμού, μεταδώστε εξ αποστάσεως αναβαθμίσεις και αλλαγές με το πάτημα ενός πλήκτρου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις. Το GMS επαληθεύει συμβάντα συναγερμού αμέσως, με τις ενσωματωμένες δυνατότητες του ψηφιακού βίντεο. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή συμβάν ή μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες αναφορές από χιλιάδες τοποθεσίες, και να τα κάνετε όλα αυτά από οπουδήποτε στο δίκτυο. Η τεχνολογία PACOM προσαρμόζεται με βάση τις απαιτήσεις σας.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι οι πελάτες έχουν συνήθως απόδοση της επένδυσης (ROI), εντός δύο ετών. Η λύση PACOM χρησιμοποιεί το εσωτερικό δίκτυο IP του πελάτη και ως εκ τούτου δεν απαιτεί ειδικές τηλεφωνικές γραμμές. Με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης, η ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις είναι σχεδόν ανύπαρκτη και ο πελάτης μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα εσωτερικά, αφαιρώντας το κόστος των επισκέψεων.

Τα συστήματα PACOM παρέχουν ένα ισχυρό θεμέλιο ασφάλειας, που αντιμετωπίζει άψογα τις απαιτήσεις του σήμερα, ενώ παρέχει γρήγορη προσαρμογή στις αυξανόμενες ανάγκες του αύριο.

Τα συστήματα ασφάλειας PACOM, υποστηρίζουν  λύσεις διασύνδεσης με όλα τα κορυφαία ψηφιακά συστήματα βίντεο, πίνακες συναγερμού και ασύρματες συσκευές, πράγμα που σημαίνει ότι οι λύσεις μας είναι ένα πραγματικά ανοιχτό σύστημα που μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε επίπεδο, παρέχοντας αξιοπιστία και διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία.

Κυβερνητικές Λύσεις

H PACOM έχει την παροχή, εξ αποστάσεως λύσεων ασφάλειας ελέγχου πρόσβασης, σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις στον κόσμο για πάνω από 30 χρόνια .Η PACOM προσφέρει μια ενιαία λύση που μπορεί να διαχειριστεί, από οπουδήποτε στο υπάρχον δίκτυο πληροφορικής του πελάτη. Επί του παρόντος, η PACOM εξυπηρετεί εκατοντάδες κυβερνητικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο . Αστυνομικές υπηρεσίες, φυλακές, άμυνα, Δημόσια διοίκηση και Δημοτικές υπηρεσίες. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς διαχειρίζονται έως και 100 τοποθεσίες εξ αποστάσεως. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας PACOM σε πολλές από τις κορυφαίες ψηφιακές συσκευές εγγραφής βίντεο ( DVR) , πίνακες συναγερμού , αναγνώστες ελέγχου πρόσβασης και ασύρματες συσκευές, επιτρέπει ήδη εγκατεστημένα προϊόντα να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, όπου απαιτείται. Ένα σύστημα PACOM σημαίνει ότι οι πελάτες στο δημόσιο τομέα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα προϊόντα και τις τεχνολογίες τους, αλλά να έχουν ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση και την παρακολούθηση όλων αυτών.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης. Με την πλοήγησή σας στο site θεωρούμε ότι συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.