Η Netizen Security ξεχωρίζει χάρη στους ανθρώπους της. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ομάδας μας διασφαλίζεται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμμετέχουμε .Στόχος μας είναι να μοιράζεται η γνώση και να εξελίσσεται το ομαδικό πνεύμα στους συνεργάτες μας.

Ζητάμε ανθρώπους με όραμα και ανθρώπινες αξίες που ταιριάζουν με τις δικές μας για συνεργασία, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας αμειβόμενοι ανάλογα με τα προσόντα και την συμμετοχή τους στην παραγωγικότητα της εταιρείας.

Εάν έχετε τα προσόντα και την διάθεση να εργαστείτε σε μία εταιρεία που αναπτύσσεται  συνεχώς στείλτε μας το βιογραφικό σας

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  υποστήριξης (Back office engineer) ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός. Με εμπειρία στην διαχείριση τεχνικών και στην επικοινωνία με πελάτες. Απαραίτητα προσόντα η γνώση στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η άνεση στην επικοινωνία.

Παρέχονται επιπλέον του μισθού, υπερωρίες, πλήρης πενθήμερη απασχόληση, συνεχής εκπαίδευση, βιογραφικά e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κωδικός θέσης: ΤΥ1

 

Στείλτε το βιογραφικό σας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 4082804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The site uses cookies to provide a unique browsing experience. By browsing the site, we believe you agree to accepting cookies.