Με τον όρο απόρρητες μελέτες εννοούμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση στην πρόληψη και προστασία μιας επιχείρισης.Οι απόρρητες μελέτες γίνονται από ειδικούς του χώρου με πολυετή εμπειρία στις μελέτες και στην διοίκηση οργανισμών. Τα στάδια των μελετών είναι τα παρακάτω.

Διαχείριση Κινδύνων- Security Master Planning

 • Αναγνώριση κινδύνου
 • Μέτρα πρόληψης και προστασίας
 • Αστικές και ποινικές ευθύνες της επιχείρησης
 • Μείωση του κινδύνου
 • Προστασία
 • Επαναπροσδιορισμός

Επιχειρηματική Συνέχεια

 • Αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση
 • Έλεγχος διαδικασιών
 • Ανάλυση κινδύνων
 • Σχεδιασμός
 • Βελτίωση διαδικασιών

The site uses cookies to provide a unique browsing experience. By browsing the site, we believe you agree to accepting cookies.