Τεχνολογία αιχμής με απλότητα


Διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του χώρου σας χωρίς την απαραίτητη φυσική σας παρουσία, οπλίστε, αφοπλίστε, ανάψτε τα φώτα, ακυρώσετε χρήστες και κάντε όσα ακόμα φαντάζεστε από μακριά, σαν να είστε μπροστά στο πληκτρολόγιο .

Η γκάμα προϊόντων της εταιρείας SATEL περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού για την σύνθεση συστημάτων συναγερμού εισβολέα, από απλές μονάδες που προορίζονται για μαγαζιά και σπίτια μέχρι και προηγμένα πολύπλοκα συστήματα που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος συναγερμού με την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση και λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης.

sanetel

Cutting-edge technology with simplicity

Retain total control of your place without your physical presence being necessary, arm, disarm, turn on the lights, cancel users and make as many things as you can imagine from afar, like you're in front of your keyboard.

The variety of Satel products includes a wide range of equipment for intruder alarm systems, from simple units destined for shops and houses up to complex systems that combine the functionality of alarm system with comprehensive automation and access control functions.

 

Our partners

They trust us

The site uses cookies to provide a unique browsing experience. By browsing the site, we believe you agree to accepting cookies.